Z dniem 25 maja 2018 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO).

W związku z tym pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. oraz przysługujących Państwu prawach.

Więcej...

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NNW i OC NA ROK 2019/2020

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej

Witamy na www.ugs-unimedwr.pl, portalu umożliwiającym przystąpienie do ubezpieczenia. Informujemy, że w wyniku przetargu publicznego wyłoniona została oferta przedłożona przez STU ERGO HESTIA SA.

Oferta na rok 2019/2020 dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu obejmuje 4 pakiety ubezpieczenia zróżnicowane co do zakresu i wysokości ochrony.

Więcej...

Podstawowe funkcje/adresaci pakietów:

 1. PAKIET PODSTAWOWY: podstawowa ochrona w zakresie OC i NNW
 2. PAKIET PODSTAWOWY + DODATKOWY OC - adresowany w szczególności do:
  • osób mających kontakt z pacjentem w ramach praktyk - wysoka suma gwarancyjna z tytułu odpowiedzialności zawodowej
  • osób wyjeżdżających na praktyki zawodowe poza granice Europy – rozszerzenie zakresu terytorialnego, wysoka suma gwarancyjna dla OC
  • osób wynajmujących mieszkania, użytkujących pokoje w akademikach - rozszerzenie o odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody w mieniu wynajmowanym
 3. PAKIET PODSTAWOWY + DODATKOWY NNW - adresowany w szczególności do:
  • osób praktykujących w placówkach medycznych - wysoki limit dla kosztów diagnostyki i leczenia poekspozycyjnego WZW typ B i C, HIV
  • osób aktywnych, uprawiających rekreacyjne sporty, jeżdżących na nartach, rowerze itp. - wysokie świadczenia z tytułu wypadku (600 zł za każdy % uszczerbku)
  • pakiet niedostępny dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku
 4. PAKIET PEŁNY: połączone warunki pakietów podstawowego + dodatkowego OC + dodatkowego NNW
  • pakiet niedostępny dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku

 

Jestem nowym klientem

Nie miałe(a)m dotychczas ubezpieczenia wykupionego na tej stronie. Chcę poznać ofertę ubezpieczeń na rok 2019/2020

Dalej >>

Chcę kontynuować ubezpieczenie z poprzednich lat

Posiadam ubezpieczenie wykupione na tej stronie w roku 2018/2019 lub w latach wcześniejszych i chcę wykupić ubezpieczenie również w roku akademickim 2019/2020

Dalej >>

Mam już tegoroczne ubezpieczenie

Posiadam ubezpieczenie wykupione na tej stronie w bieżącym roku akademickim 2019/2020 i chcę przeglądać moje dane, pobrać certyfikat lub rozszerzyć ubezpieczenie do wyższego pakietu

Dalej >>

KONTAKT

605 884 841
508 045 522
ah@benefit.net.pl
sylwia.kolkowska@ergohestia.pl

ZGŁASZANIE SZKÓD

www.ergohestia.pl/obsluga-szkody
801 107 107
58 555 5 555